کارشناس و مسئول دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: مریم علی مددی

مدرک تحصیلی: لیسانس

 

شرح وظایف:

مسئول دفتر

مسئول کارگاه های دانش افزایی ویژه هیات علمی

مسئول حق التدریس اساتید مدعو

 

تلفن مستقیم: 33362714 (061)

دورنگار: 33330030(061)

تلفن داخلی: 2108

 

کارشناس ایجاد رشته تحصیلی در تمام مقاطع

 

نام و نام خانوادگی: زهرا ابراهیمی نسب

مدرک تحصیلی:  لیسانس

سابقه خدمتی: 9 سال

 

شرح وظایف:
ایجاد رشته تحصیلی در تمام مقاطع
ایجاد دانشکده
ایجاد گروه آموزشی
ظرفیت پذیرش مقاطع کارشناسی
بررسی برنامه های درسی
به روز رسانی آمار رشته ها و گرایش ها 
ارزیابی درونی

تلفن داخلی: 2109

کارشناس مطالعات آموزشی- پژوهشی و آمار

 

نام و نام خانوادگی: حمده جادری

مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه خدمتی: 9 سال

 

شرح وظایف:

کارشناس آمار بودجه و صندوق رفاه دانشجویی

رابط آمار حوزه معاونت آموزشی

گردآوری گزارش عملکرد حوزه آموزشی

دبیر کمیته تخصصی برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی


تلفن داخلی: 2110

کارشناس حق التدریس

 

نام و نام خانوادگی:افسانه شرافت

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف:

انجام امور مربوط به محاسبه حق التدریس دانشگاه شهید چمران و پردیس دانشگاهی

تلفن داخلی: 2102

مسئول ارزشیابی اساتید و بازنگری دروس دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: اشرف احمدی

مدرک تحصیلی: دیپلم

سابقه خدمتی: 24 سال

 

شرح وظایف:

ارزشیابی استادان

بازنگری سرفصل ها – ثبت کدها

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران و پردیس دانشگاهی

تغییرات نمرات هر سه مقطع

پیگیری نامه ها

 


تلفن داخلی: 2109