دفترچه تلفن برنامه ریزی آموزشی

ارتباط با ما

اهواز – بلوار گلستان – دانشگاه شهید چمران – ساختمان مرکزی- طبقه اول اتاق 91
کد پستی: ۶۱۳۵۷۸۳۱۵۱


تلفن مستقیم: 33362714(۰۶۱)           نمابر: 33330030(۰۶۱)