نمایش اسناد و رسانه‌ها

گزارش های علمی منتشر شده

اسناد
عنوان توضیح دانلود
بررسی مهارت های بازار کار و آموزش فنی حرفه ای در عصر انقلاب صنعتی چهارم با تحلیلی بر نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران دانلود (1,535.2k)
گزارش درس آموخته های تور استارتاپی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی دانلود (1,563.2k)
نشست بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانها و صنایع بزرگ استان خوزستان دانلود (569.5k)