تحقیقات انجام شده

 

ردیف

عنوان پژوهش

پژوهشگر

استاد راهنما/ مشاور

سال

1

بررسی وضعیت میزان یادگیری سازمانی در مدارس شهرستان بهمئی و رابطه آن با اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان

جلیل بیوکانی

دکتر عبدالله پارسا/ پروفسور یدالله مهرعلیزاده

93

2

شکاف پاسخگویی بیرونی آموزش مالی از دیدگاه جامعه علمی دانشگاه شهید چمران و بازار کار در شهر اهواز

مهدیه چنگوایی

دکتر عبدالله پارسا/ دکتر احمدسعیدی

93

3

بررسی رابطه ی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهربندر امام خمینی(ره)

اسماعیل دریس جمعه

دکتر سکینه شاهی/ دکتر احمدسعیدی

93

4

تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای حقوقی شهروندان و بازتاب آن در کتاب های درس علوم اجتماعی نظام آموزشی ایران

سمیه پاپی

دکتر سیدجلال هاشمی/ دکتر مسعود صفایی مقدم

93

5

بررسی سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه استان اصفهان

سحر سعادت

دکتر سکینه شاهی/ دکتر حمید فرهادی، دکتر محمدرضا نیستانی

93

6

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت ریاضیات پایه هشتم در تیمز 2011 در ایران و اساس مدل های خطی سلسله مراتبی

نعمت الله فلاحی

دکتر احمدسعیدی/ دکتر سکینه شاهی

93

7

بررسی مشکلات برنامه های درسی علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

سارا نادری فرادنبه

دکتر سکینه شاهی/ دکتر عبدالله پارسا، دکتر پروانه ولوی

93

8

ارزیابی اثر بخشی دوره های عمومی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت فولاد خوزستان

فاطمه سلیم زاده

دکتر سکینه شاهی/ دکتر عبدالله پارسا

93

9

بررسی ایده آموزش مداوم در آثار سعدی

اسماعیل گرجی

دکتر مسعود صفایی مقدم/ دکتر محمد نیکدار اصل، دکتر سیدمنصور مرعشی

92

10

بررسی عملکرد مشاوران مدارس دبیرستان های شهر بندعباس از دیدگاه مدیران، مشاوران و دانش آموزان

الهام ضمیری

دکتر سکینه شاهی/ حسین الهام پور

92

11

بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز های آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر

سهیلا جلیلیان

پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر مسعود خداپناه ، دکتر سیدمنصور مرعشی

92

12

رابطه نگرش کارکنان آموزش و پرورش نسبت به قانون بازنشستگی پیش از موعد با عوامل سازمانی و فردی در شهرستان اهواز و آبادان

خلیل محامیدی

دکتر عبدالله پارسا/ پروفسور یدالله مهرعلیزاده

91

13

بررسی اثر بخشی ارتباطات سازمانی کارکنان آموزشی دانشکده ها با دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دوره ی کارشناسی در دانشگاه شهیدچمران اهواز

سکینه ظریف

دکتر سکینه شاهی/ دکتر احمدسعیدی

90

14

آسیب شناسی عوامل درونی و عوامل بیرونی نظام فنی و حرفه ای استان خوزستان در چهارچوب اهداف و انتظارات سازمان آموزشی مهارت و فناوری ایران در سال تحصیلی 1390-1389

ولی آهنگ

پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی

90

15

مقایسه تأثیر آموزش با استفاده از نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی پسر مقطع متوسطه حرفه ای شهر برازجان

داوود بحرینی منفرد

دکتر سکینه شاهی/ دکتر سیدجلال هاشمی

90

16

ارائه الگویی برای مستندسازی تجارب مدیران مدارس دولتی و خاص راهنمایی شهرستان آبادان با رویکرد مدیریت دانش

فروغ بیگدلی

پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی

90

17

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضیات دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در آزمون تیمز 2007

زهرا حاجی نژاد

دکتر احمدسعیدی/ دکتر سکینه شاهی

90

18

بررسی عملکرد گروه های آموزشی و تأثیر آن بر فرایند تدریس و آموزش از دیدگاه مدیران و دبیران مقطع متوسط شاخه نظری شهرستان بانه در سال تحصیلی 90-89  

هیوا کریمی پور

دکتر سکینه شاهی/ دکتر عبدالله پارسا

90

19

بررسی فرایند و عوامل تأثیرگذار بر روند بازنگری برنامه چهارم توسعه 1388-1384

فهیمه کشاورزی

دکتر عبدالله پارسا/ پروفسور یدالله مهرعلیزاده

90

20

           

بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی با تأکید بر اهمیت یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز

روح اله باقری مجد

دکتر سکینه شاهی/ پروفسور یدالله مهرعلیزاده

89

21

تدوین الگویی بومی شاخص های سرمایه ی فکری و اندازه گیری آنها در دانشگاه شهیدچمران اهواز طی برنامه ی چهارم توسعه (1384 لغایت 1387)

شهیده حسینی

پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی

89

22

بررسی عوامل مؤثر بر عدم مؤفقیت دانش آموزان شهر اهواز در کنکور سراسری سال های 1387 و 1388

زهرا ایرانپورمبارکه

دکتر سکینه شاهی/ دکتر عبدالله پارسا

89

23

بررسی تطبیقی وضعیت علمی و آموزشی و راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مرتبط و غیر مرتبط :" مطالعه موردی دانشگاه شهیدچمران"

معصومه کاظمی

پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی

89

24

نقد و بررسی آموزش مداوم از منظر پست مدرنیسم

فرزانه قاسمی زفره

دکتر مسعود صفایی مقدم

88

25

نیاز سنجی آموزشی کارکنان پایور شعب بانک مسکن استان خوزستان

محسن حسن پور

پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی

88

26

سنجش نیازهای آموزشی کارکنان اداره های آموزشی دانشگاه شهیدچمران در سال دتحصیلی 84-83

مریم لطفی بابارود

پروفسور یدالله مهرعلیزاده

84

27

اصول، اهداف و راهکارهای آموزش مادام العمر

سیدمهدی علوی

دکتر محمدجعفر پاک سرشت/ دکتر مسعود صفایی مقدم

81

28

ارائه مدل مطلوب ساختار دانشگاه با رویکرد یادگیری مداوم

فرهاد احمدی
اصل، دکتر سکینه شاهی

دکتر یدالله مهرعیزاده /دکتر مقصود فراستخواه

98

29

شناسه مؤلفه های ساختار مطلوب دانشگاه: بسترسازی برای یادگیری پوی یا 

فرهاد احمدی
اصل، دکتر سکینه شاهی

دکتر یدالله مهرعیزاده /دکتر مقصود فراستخواه

98