آیین تجلیل از کارکنان نمونه‌ی دانشگاه در سال 1400-1399

شناسه : 7022070

آیین تجلیل از کارکنان نمونه‌ی دانشگاه در سال 1400-1399آیین تجلیل از کارکنان نمونه‌ی دانشگاه در سال 1400-1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.