معاون پشتیبانی دانشگاه به تشریح شیوه‌نامه ادامه‌ی تحصیل اعضای غیر هیئت علمی پرداخت

شناسه : 5678661

معاون پشتیبانی دانشگاه به تشریح شیوه‌نامه ادامه‌ی تحصیل اعضای غیر هیئت علمی پرداختمعاون پشتیبانی دانشگاه به تشریح شیوه‌نامه ادامه‌ی تحصیل اعضای غیر هیئت علمی پرداخت

 

 

 
دکتر نقره‌آبادی معاون پشتیبانی دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح شیوه‌نامه‌ی ادامه‌ تحصیل اعضای غیر هیئت علمی این دانشگاه پرداخت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر نقره‌آبادی در این باره بیان کرد: توسعه توانمندی و قابلیت‌های کارکنان از طریق آموزش حین خدمت یکی از اصول مدیریت منابع انسانی است که نقش مهمی در ارتقای عملکرد نیروی انسانی دارد، به گونه‌ای که پیشرفت و ترقی هر سازمان به ارتقای یادگیری و آموزش اعضای آن وابسته است.
وی با اشاره به تدوین شیوه‌نامه هدایت اعضای غیر هیئت علمی به سوی تحصیل هدفمند در رشته‌های مورد نیاز دانشگاه و جلوگیری از صرف وقت و هزینه‌های غیرضروری، بیان کرد: بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی (ماده «۵۲») مجموعه طبقه بندی مشاغل اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه و "حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی پست‌های غیر هیات علمی» (مصوب جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ هیات امنا )، قانون «منع ادامه تحصیل کارگزاران کشور در وقت اداری» مصوبه ۷۲/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۷۳/۰4/۱۲ هیئت محترم وزیران) درباره‌ی شرایط لازم برای صدور مجوز ادامه تحصیل اشاره می کند که اعلام نیاز واحد سازمانی به مقطع تحصیلی بالاتر به همراه موافقت بدون قید و شرط با ادامه تحصیل عضو متقاضی به مدیریت امور اداری و قبل از شروع به تحصیل،  برای اعضای غیر هیئت علمی لازم است.
وی افزود: کسب حداقل ۹۰ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه در سه‌سال منتهی به درخواست، بالاتر بودن مقطع تحصیلی مورد تقاضا به اندازه یک مقطع از مدرک ارائه شده در زمان استخدام یا به کارگیری عضو و پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی مورد تقاضا در شرایط احراز شغل مورد تصدی فعلی عضو (مندرج در مجموعه طبقه بندی مشاغل اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه)، از دیگر موارد مندرج در شیوه‌نامه است. 
همچنین در این شیوه‌نامه تبصره ای وجود دارد که تاکید دارد بر اساس«حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی پست‌های سازمانی غیر هیئت علمی» (مصوب جلسه مورخ  ۹۶/۱۱/۲۸ هئیت امنا) مدرک دکتری، مورد نیاز هیچ یک از پست‌های سازمانی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه نبوده و قابل پذیرش نیست.
معاون پشتیبانی دانشگاه شهید چمران اهواز، خاطرنشان کرد: در ماده ۲ شیوه‌نامه‌ی ادامه  تحصیل اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه آورده شده که در صورت موافقت هیئت اجرایی منابع انسانی با درخواست ادامه تحصیل عضو، مراتب با ذکر رشته محل تحصیل و سقف مدت زمانی تحصیل(بر اساس آیین‌نامه‌های آموزش مصوب وزارت عتف) به صورت مکتوب به اطلاع مسئول واحد سازمانی و عضو خواهد رسید، همچنین دانشگاه در پذیرش و عدم پذیرش مدرک تحصیلی که در مهلت زمانی اعلام شده کسب نشده باشد، مختار خواهد بود و ادامه تحصیل، مستلزم استفاده از مرخصی ساعتی، روزانه یا بدون حقوق است.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.