حضور شهردار و مدیران ارشد شهرداری اهواز در نشست هیئت رئیسه‌ی دانشگاه

شناسه : 6355160

حضور شهردار و مدیران ارشد شهرداری اهواز در نشست هیئت رئیسه‌ی دانشگاهحضور شهردار و مدیران ارشد شهرداری اهواز در نشست هیئت رئیسه‌ی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.