برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی

شناسه : 3645293

برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژیبرگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی

برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی همزمان با هفتاد و پنجمین سال تولد پروفسور کرمزاده، بهمن ماه امسال در دانشگاه شهیدچمران  اهواز

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (6 آرا)
The average rating is 3.8333333333333335 stars out of 5.