بازدید مسئولان دانشگاه و نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه و رییس مجمع نمایندگان خوزستان از پروژه ها و ساختمان های دانشگاه

شناسه : 5558224

بازدید مسئولان دانشگاه و نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه و رییس مجمع نمایندگان خوزستان از پروژه ها و ساختمان های دانشگاهبازدید مسئولان دانشگاه و نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه و رییس مجمع نمایندگان خوزستان از پروژه ها و ساختمان های دانشگاه


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.