رئیس دانشکده

 

                  

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : منصور کلاه کج

گروه آموزشی: گرافیک

 مدرک تحصیلی : دکتری پژوهش هنر (گرافیک)

 مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 1345

محل تولد : رامهرمز

پست الکترونیکی :  m.kolahkaj@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :36272088-061

                                                                                     

                                                                                  مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS )