دانش آموختگان دوره روزانه متقاضی اخذ مدرک دانشنامه


طبق «دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان» از تاریخ 96/12/01 می بایست کلیه امور مربوط به انجام تعهد آموزش رایگان فقط از طریق «سامانه جامع امور دانشجویی (سجاد)» به آدرس: http://portal.saorg.ir توسط دانش آموخته صورت گیرد.

بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچگونه مراجعه حضوری جهت انجام تعهد آموزش رایگان انجام نمی گردد.

 

جهت رویت فرآیند صدور دانشنامه دانش آموختگان مشمول تعهد آموزش رایگان (دوره روزانه) کلیک نمایید.

دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان (کلیک نمایید)

راهنمای سامانه سجاد (کلیک نمایید)

     

جهت اطلاع متقاضیان لغو تعهد آموزش رایگان

طبق اطلاعیه سازمان امور دانشجویان باطلاع می رساند؛ مدت زمان بررسی و پاسخ به درخواست متقاضیان لغو تعهد آموزش رایگان پس از تایید دانشگاه محل تحصیل و وصول درخواست به سازمان امور دانشجویان به ترتیب تاریخ وصول به این سازمان (بین 24 تا 72 ساعت کاری) می باشد. متقاضیان محترم از مراجعه حضوری و تماس تلفنی با این سازمان خودداری نمایند.

                                                                                                                                                       اداره دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز 

دستورالعمل معاونت وظیفه عمومی درخصوص دانشجویان پسر مشمول

دستورالعمل معاونت وظیفه عمومی درخصوص دانشجویان پسر مشمول

قابل توجه دانشجویان پسر مشمول:

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل حوزه نظام وظیفه (پیوست) به موارد مهم ذیل نیز توجه داشته باشند:

1- سنوات معافیت دانشجویان مشمول 5 سال (10 ترم) می باشد (بغیر از رشته دامپزشکی که 8 سال است).

2- ورود به نیمسال یازدهم مستلزم اخذ سنوات ارفاقی از حوزه نظام وظیفه می باشد.

3- مهلت اخذ سنوات حداکثر تا دو ماه پس از شروع نیمسال تحصیلی می باشد و پس از آن هیچگونه درخواستی در سیستم حوزه نظام وظیفه ثبت نخواهد شد و در این صورت ادامه تحصیل امکانپذیر نمی باشد.

4- جهت اخذ سنوات نیمسال 11 گذراندن حداقل 85 واحد درسی الزامی است.

5- اخذ سنوات نیمسال 12 منوط به پیشرفت تحصیلی (گذراندن حداقل 15 واحد درسی) در نیمسال ماقبل (نیمسال 11) می باشد.

6- دانشجویان مشمول در صورت عدم فراغت از تحصیل در سنوات ارفاقی به شرطی می توانند از سنوات معرفی در نیمسال 13 بهره­مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات معرفی را داشته باشند.

7- در صورت استفاده از سنوات معرفی امکان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر از دانشجو سلب خواهد شد.

8- اخذ سنوات نیمسال 13 منوط به پیشرفت تحصیلی (گذراندن حداقل 15 واحد درسی) در نیمسال ماقبل (نیمسال 12) می باشد.

نکته مهم: در صورتی که دانشجوی متقاضی سنوات ارفاقی نیمسال 12 و سنوات معرفی، به هر دلیل در نیمسال قبل از آن کمتر از 15 واحد اخذ نماید گذارندن تمام واحدهای اخذ شده الزامی است و در غیر این صورت با توجه به عدم احراز پیشرفت تحصیلی مشمول اخذ سنوات در نیمسال بعد نمی باشد.

9- اخذ سنوات نیمسال 14 برای دانشجویان مشمول امکان پذیر نخواهد بود.

10- در صورت اخراج در سنوات ارفاقی امکان بازگشت به تحصیل از دانشجویان مشمول سلب خواهد شد.

نکته مهم: طبق دستورالعمل معاونت وظیفه عمومی، دانشجویانی که بنا به هر دلیلی از جمله عدم پیشرفت تحصیلی و عدم گذراندن واحدهای درسی تعیین شده مجاز به اخذ سنوات ارفاقی شناخته نمی شوند، دانشگاه­ها از طرح درخواست آنان در کمیسیون موارد خاص خودداری می­نماید.

راهنمای کمیسیون موارد خاص (سامانه سجاد) کلیک نمایید

 

در صورت هرگونه سوال درخصوص معافیت و سنوات ارفاقی و معرفی، به بخش مشمولین واقع در سازمان مرکزی (اداره فارغ التحصیلان) مراجعه و یا با شماره های داخلی 2075 خانم بستانی (مسئول مشمولین)، داخلی 2078 خانم بهزاد (رئیس اداره فارغ التحصیلان) تماس حاصل نمایند.

اخبار و اطلاعیه ها