بستن

مدیریت خدمات دانشجویی

معرفی مدیر کنونی

 

نام و نام خانوادگی

بابک محمدیان

مرتبه علمی

دانشیار پایه 32

تحصیلات دکتری تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران


سوابق و مسئولیت های اجرایی و آموزشی       

معاون اداری مالی دانشکده 
مدیرآموزش های آزاد دانشگاه 
مدیر دانشجویی دانشگاه 
مسئول حق التدریس دانشگاه 
رییس دانشگاه علمی کاربردی استان خوزستان 
معاون پژوهشی دانشکده 
عضو انجمن جهانی دامپزشکی ایران
عضو انجمن انگل شناسان پزشکی ایران

آدرس

دانشگاه شهیدچمران اهواز - معاونت دانشجویی

تلفن

0611-3330085

   فاکس : 06113364380

آدرس پست الکترونیکی

mohammadb@scu.ac.ir

 

 

 

 

معرفی مدیران پیشین

ردیف

مدیر دانشجویی

سال خدمت

سمت

1

بودا... نجفی

51-53

 

2

کاوه پیشه

56-57

 

3

--------

60-61

 

4

-------

61-62

 

5

عبدالرحمن سلیمانی دهکردی

62 الی 63

 

6

علی رودبار شجاعی

23 / 05 / 65 الی 07/09/67

07 09 / 72 الی 31/01/73            

31 / 01 /72 الی 13/10/73

01 / 01 / 81 الی 21/05/85

مربی گروه حسابداری

7

مسعود خداپناه

14  / 10 / 73 الی 09 / 12 / 78

مربی گروه اقتصاد

8

علی حسین حسین زاده

09 / 12 / 78

مربی گروه علوم اجتماعی جامعه شناسی

9

عبدالرضا سیاهپوش

09 / 12 / 78 الی 18/12/80

مربی گروه زراعت – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین

10

مجتبی مقبل الحسین

21 / 05 / 85 الی 30/10/87

استادیار گروه فیزیک

11

بابک محمدیان

12/ 11 / 87 الی 12/12/88

10 / 02 / 93 تا کنون

دانشیار گروه پاتوبیولوژی

12

محمدرضا فتحی عماد آبادی

23 / 06 / 89 الی 01/08/89

استادیار گروه شیمی

13

بهمن سلیمانی

29 / 06 / 89الی 24/07/91

استادیار گروه زمین شناسی

14

حسن ذکی دیزجی

24 / 07 / 91 الی 09/02/93

استادیار گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون

 

 

معاون مدیر

نام و نام خانوادگی        

سمت

مدرک تحصیلی        

رشته تحصیلی      

شماره تماس

عبدالامیر رحمتی

معاون مدیر دانشجویی      

فوق دیپلم

حسابداری

5405

 

 

معرفی مسئول دفتر

ردیف    

نام و نام خانوادگی      

سمت

تحصیلات      

شماره تماس مستقیم    

شماره داخلی     

1

منصور علی نژاد

مسئول دفتر      

دیپلم

3737430-0613

5402