دستگاه S2 Analyzer

 

 

یکی از اهداف زمین­‌شیمی آلی در اکتشاف پترولیوم، آنالیز مواد آلی موجود در رسوبات است تا مقدار و کیفیت نفت‌­های مخازن پیش‌بینی شود. مشکل اساسی در ارتباط با شناسایی منشاء و میزان بلوغ حرارتی مواد آلی است که با آنالیز ترکیبات استخراج شده از مخازن و یا کروژن امکان‌پذیر می‌گردد. با توجه به اینکه ترکیبات استخراج شده از مخازن تحت تأثیر عواملی همچون مهاجرت و آلودگی قرار می‌گیرند، به همین دلیل بهتر است کروژن سنگ منشاء مورد مطالعه قرار گیرد. یکی از دستگاه‌­هایی که برای آنالیز کروژن طراحی شده، دستگاه S2 Analyzer است. این دستگاه در حقیقت بیشینه پیک S2 که توسط دستگاه Rock-Eval بدست می‌آید را بصورت محصول هیدروکربنی برای مطالعات تکمیلی عرضه می‌نماید. با استفاده از این دستگاه می­‌توان مطالعات بسیار جزئی بر روی کروژن را نیز انجام داد.