کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی: زینب دهبان نژاد

 

تلفن داخلی:    2017                  

تلفن مستقیم:   33333872-061

کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی: مینا نعمتی

خلاصه‌ای از فعالیت‌های کاری:

- مسئول سیستم مالی دوره های شبانه

 -ثبت وام دانشجویی، تخفیفات

- بررسی فرم های تسویه حساب دانشجویان

تلفن داخلی: ۲۱۱۲