دفترچه تلفن معاونت پشتیبانی

ارتباط با ما

 

اهواز – ابتدای بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، اتاق 57، دفتر معاونت پشتیبانی

تلفن داخلی: 2006 

تلفن مستقیم : 33331965-061   

تلفکس: 33338048-061

کد پستی: 6135783151