اعضای هیات رئیسه

نام و نام  خانوادگی            

سمت

تلفن

دکترغلامحسین خواجه

رییس دانشگاه

33332041

سید محسن شفیعی

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

33330080

دکتر امین رضا نقره آبادی

معاون اداری و مالی

33331965

دکتر علی رضا جلیلی فر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33332043

دکترعلی حقیقی

معاون پژوهشی و فناوری

33330022

دکتر علیرضا قدردان مشهدی

معاون دانشجویی

33330085

دکتر عبدالرحیم هوشمند

معاون فرهنگی و اجتماعی

33330081-33737365

دکتر محمد ابراهیم مظهری

 مشاور عمرانی 

33330071

 دکتر حمیدرضا غفوری

معاون طرح وبرنامه 

 33332039