برگزاری دوره های آموزشی مدیران با همکاری علمی قطب آموزش مداوم

برگزاری دوره های آموزشی مدیران با همکاری علمی قطب آموزش مداوم


برگزاری دوره های آموزشی مدیران با همکاری علمی قطب آموزش مداوم

 

 

قطب علمی آموزش مداوم گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری منطقه آزاد اروند و آموزش و پرورش آبادان اقدام به برگزاری دوره توانمندسازی مدیران مدارس شهرستان آبادان نمود. این دوره در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 8 و 9 آبان 1394 برگزار شد. این دوره برای شش گروه از مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه آبادان و خرمشهر اجرا شد. محتوای دوره شامل روابط انسانی در مدارس، تفکر منطقی، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت کیفیت فراگیر، و ارزشیابی توصیفی بود.