انتصاب آقای دکتر یداله مهرعلیزاده عضو قطب علمی آموزش مداوم به عضویت کمیسیون آموزش سازمان یونسکو

انتصاب آقای دکتر یداله مهرعلیزاده عضو قطب علمی آموزش مداوم به عضویت کمیسیون آموزش سازمان یونسکو


انتصاب آقای دکتر یداله مهرعلیزاده عضو قطب علمی آموزش مداوم به عضویت کمیسیون آموزش سازمان یونسکو

به اطلاع می رساند آقای دکتر یداله مهرعلیزاده عضو قطب علمی آموزش مداوم به عضویت کمیسیون آموزش سازمان یونسکو درآمدند. ایشان نماینده ایران در کمیسیون آموزش سازمان یونسکو خواهند بود.