ضرورت تشکیل پژوهشکده

نقش حیاتی آب و انرژی در اقتصاد و استقلال کشور ایجاب می کند که برنامه ریزی اصولی، جهت  بهره وری بهینه و پایدار از منابع و تکنولوژی انجام گیرد. وجود28500 میلیون مترمکعب منابع آب مخازن سدها، وجود شبکه های آبیاری و زهکشی گسترده و بیش از سه هزار مرز آبی در سواحل خلیج همیشه فارس، دریای عمان و دریای خزر و نیز وجود منابع سرشار طبیعی اعم از منابع نفتی و شیلات و نیاز به بهره برداری بیشتر و بهتر از این منابع غنی و همچنین وجود بیش از یکصد بندر کوچک و بزرگ تجاری و صیادی در این سواحل لزوم پرداختن به مسائل مختلف در زمینه آب را جلوه گر می نماید.

بی تردید روابط نزدیک و تنگاتنگ انرژی و توسعه صنعتی و افزایش مصرف و بهای انواع انرژی طی سالهای اخیر از یک طرف و نقش انرژی در بهای تمام شده کالاهای تولیدی و صنعتی و نیز فشار اقتصاد و تجارت جهانی بر اقتصاد کشورها درجهت کاهش قیمت محصولات از سوی دیگر موجب شده است که اهمیت مطالعات و تحقیقات انرژی بویژه نوع ارزان قیمت و تجدید پذیر بیش از گذشته مورد توجه خاص قانونگذاران، سیاستگذاران و مدیران بنگاههای اقتصادی و صنعتی کشور قرار گیرد.

امروزه انجام مطالعات و تحقیقات آب و انرژی در جهت اهداف مختلف اقتصادی، امنیتی، سیاسی، ‌نظامی، ‌زیست محیطی و... با استفاده از تکنولوژی های مدرن و متدهای نوین، ‌امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

استان خوزستان با داشتن پتانسیل بالای تولید انرژی و همچنین پتاسیل منابع آب و با وجود سدها، نیروگاه برق آبی، حدود سه میلیون هکتار زمین کشت آبی و 1/3 میلیون هکتار زمین های تحت پوشش شبکه، طرح های توسعه نیشکر و سایر صنایع از قبیل فولاد ، پتروشیمی و ... که به آب نیاز دارند و کمبودها و نیاز آبی بالا و همچنین نیاز به استفاده بهینه آب برای توسعه بیشتر اراضی، به عنوان یک  منطقه شاخص و استرات‍ژیک در سطح کشور مطرح است و می تواند نقش موثری در تحقیقات، پژوهش و فناوری در زمینه آب و انرژی برعهده گیرد.