اهداف و سیاست ها

 • - ارتقاء سطح دانش ، پژوهش و تکنولوژی و تولید علم در زمینه آب و انرژی در سطح کشور
 • - ارتباط سازنده با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارج کشور
 • - ارائه خدمات مهندسی و تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه های اجرایی
 • - برگزاری همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی و دوره های کوتاه مدت آموزشی
 • - کمک به رونق اقتصادی استان خوزستان و  ارتقای سطح توسعه استان خوزستان
 • - انتشار مجله علمی و پژوهشی و کتب تخصصی مورد نیاز دانشگاه ها
 • - ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز واحدهای  دانشگاهی و شرکت ها و صنایع مرتبط
 • - کوشش برای دستیابی به دانش و فناوری های نوین جهانی در زمینه آب و انرژی
 • - کشف استعداد‌های جوان و پویا
 • - ارائه راهکارو کمک به مدیریت بحران در زمینه آب و انرژی در استان و کشور
 • - هدفمند نمودن پروژه‌های پژوهشی و تحقیقی
 • - بومی سازی فناوری های نوین در زمینه آب و انرژی