اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون کنکور سراسری سال ۹۸

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون کنکور سراسری سال ۹۸


اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون کنکور سراسری سال ۹۸

 

 

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان نو ورود رشته های بدون آزمون سال ۹۸ دانشگاه شهید چمران اهواز

 

به اطلاع می رساند ثبت نام این عزیزان مطابق اطلاعیه ای که در قسمت راهنمای دانشجویان نو ورود (قسمت مراحل ثبت ناممنتشر شده است انجام می گردد.

لینک ثبت نام http://scu.ac.ir/%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%AD%D۹%۸۴-%D۸%AB%D۸%A۸%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵