اعضای هیات علمی دانشکده علوم زمین

اعضای هیات علمی دانشکده علوم زمین


اعضای هیات علمی دانشکده علوم زمین

 

در حال حاضر، اعضای هیأت علمی دانشکده علوم زمین مجموعاً 16 نفر می‌باشند که از این بین 14 نفر در گروه‌ زمین‌شناسی و 2 نفر در گروه سنجش از دور مشغول به فعالیت‌اند.

گروه آموزشی

اعضای هیأت علمی

مرتبه علمی

زمین‌شناسی

بهرام علیزاده

بهمن سلیمانی

علیرضا زراسوندی

منوچهر چیت‌ساران

نصراله کلانتری

عادل ساکی

ساجدالدین موسوی

فاطمه راست‌منش

سید یحیی میرزایی

عباس چرچی

بابک سامانی

اکبر حیدری

مجید علیپور

محسن رضایی

استاد

استاد

استاد

استاد

استاد

دانشیار

استادیار

استادیار

استادیار

استادیار

دانشیار

استادیار

استادیار

استادیار

سنجش از دور

کاظم رنگزن

مصطفی کابلی‌زاده

دانشیار

استادیار