تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز با تحت پوشش قرار دادن گروه‌های زمین‌شناسی و همچنین سنجش از دور و GIS به عنوان یکی از قطب‌های مهم مطالعات زمین‌شناسی و علوم مرتبط با آن در کشور به شمار می‌آید. اگرچه این دانشکده به طور رسمی در سال 1386 تأسیس شده است ولی گروه‌های زمین‌شناسی و سنجش از دور به ترتیب از سال‌های 1351 و 1380 فعالیت خود را در این دانشگاه آغاز نموده‌اند. جناب آقای دکتر بهرام علیزاده ریاست دانشکده علوم زمین در نخستین سال تأسیس این دانشکده را برعهده داشتند.

 

رؤسای دانشکده علوم زمین از ابتدای تأسیس تا کنون

رییس دانشکده

تاریخ مسئولیت

دکتر بهرام علیزاده

دکتر عباس چرچی

دکتر منوچهر چیت‌سازان

دکتر بهرام علیزاده

دکتر نصراله کلانتری

1388-1386

1390-1388

1393-1390

1393-1397

1397 تا کنون