گروه تکنولوژی حفاری

بررسی ها نشان می دهد که صنعت حفاری یکی از صنایع دربردارنده تکنولوژی های پیچیده، سنگین و پیشرفته دنیا می باشد. بدلیل ماهیت عملیات حفاری، تکنولوژی های گوناگونی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی بکار گرفته می شود. پیشرفت تکنولوژی های بکار رفته در صنعت حفاری جهان، نیاز به شناسایی، آشنایی و بکارگرفتن آنها را در شرکت ملی حفاری ایران روزبروز بیشتر می کند.

علاوه بر این، بروز مشکلات مهندسی خاص در صنعت حفاری که بررسی و مقابله با آنها نیازمند تخصص علمی بالاتری می باشد، ایجاد گروه پژوهشی تکنولوژی حفاری را بیش از پیش طلب می کند.

لذا گروه پژوهشی یاد شده به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی مرکز ایجاد گردید.

از دیگر وظایف این گروه پژوهشی می توان به ارائه آموزشها در زمینه انواع تکنولوژی های نوین بکار رفته در این صنعت اشاره نمود.