پروژه ها

 

پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا

ردیف

عنوان

نام دانشجو

دانشگاه

1

بررسی ارتعاشات خمشی در رشته های حفاری

رضا صفایی لرکی

 

شهید چمران اهواز

2

بررسی ارتعاشات محوری  در رشته های حفاری

 

منوچهر بهروز

شهید چمران اهواز

3

تحلیل ارتعاشات رشته حفاری توسط روش اجزاء محدود

محمد مهدی قلب

شهید چمران اهواز

4

کاربرد روش Differential Quadrature در ارتعاشات رشتة حفاری

حسین حکیمی

شهید چمران اهواز

5

بررسی ارتعاشات پیچشی در رشته های حفاری

مازیار مختاریان

 

شهید چمران اهواز

6

طراحی دستگاه RCM در صنعت حفاری

محمد بزرگمهر

شهید چمران اهواز

7

تحلیل ارتعاشات در رشته های حفاری

علیرضا نقدی سده

 

شهید چمران اهواز

8

بررسی علل شکست لوله مغزی سیار

محمد جلیلی

 

دانشگاه آزاد اهواز

9

آنالیز دینامیکی مته های ضد لنگ

احمد رضا فرجی

دانشگاه آزاد اهواز

10

بررسی گل های حفاری پلیمری پایه آبی و امکان سنجی استفاده آنها در ایران

 

وحید نادری دره شوری

شهید چمران اهواز

 

11

بررسی تمرکز تنش و خستگی در رشته های حفاری

 

امین بهداروندی

شهید چمران اهواز

 

 

12

بررسی علل شکست یاتاقان محوری در موتورهای درون چاهی

احسان الله حنطه کار

شهید چمران اهواز

 

 

 

پروژه های دانشجویی

 

 

پروژه های کارشناسی:

فرم طرح پژوهشی

 

نام پروژه:  بررسی ارتعاشات خمشی در رشته حفاری
نام دانشجو:پژمان رازی
استاد راهنما:آقای دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:دی ماه 84 دانشگاه : شهید چمران اهواز

 

نام پروژه: بررسی مکانیزم موتورهای حفاری درون چاهی
نام دانشجو:علی عبیری
استاد راهنما:دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:بهار 85 دانشگاه : شهید چمران اهواز

 

نام پروژه: بررسی پدیده شکست در سیستم حفاری
نام دانشجو:امید بهنیا
استاد راهنما:دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:آبان ماه 84 دانشگاه : شهید چمران اهواز

 

نام پروژه: طراحی رشته حفاری

نام دانشجو:آرش عظیمی - مرتضی موحدی
استاد راهنما:دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:تابستان 85 دانشگاه : آزاد اسلامی واحد اهواز

 

نام پروژه: بررسی ارتعاشات در رشته حفاری 
نام دانشجو:صابر خیاط زاده - کیوان حسین خانی کاگر- مهدی مکوندی
استاد راهنما:دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:نیمسال دوم 84-83 دانشگاه : آزاد اسلامی واحد اهواز

 

نام پروژه:  بررسی و تحلیل مکانیزم سیستم های گرفتن لوله در حفاری
نام دانشجو:محمد رشتی- مهدی جرجر زاده
استاد راهنما:دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:85-84 دانشگاه : آزاد اسلامی واحد اهواز

 

نام پروژه:  بازرسی رشته حفاری
نام دانشجو:مهدی پران
استاد راهنما:دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:بهار 85 دانشگاه : شهید چمران اهواز

 

نام پروژه: تحلیل ارتعاشات محوری در رشته حفاری
نام دانشجو:زینب بهمنش
استاد راهنما:دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:زمستان 84 دانشگاه : شهید چمران اهواز

 

نام پروژه:    coiled tubing در صنعت حفاری
نام دانشجو:داود ساجدی پور- سروش سجادی
استاد راهنما:دکتر ابراهیم حاجی دولو
تاریخ ارائه:تابستان 85 دانشگاه : آزاد اسلامی واحد اهواز

 

نام پروژه:تحلیل استاتیکی و خستگی در لوله های coiled tubing  
نام دانشجو:پدرام پاک سرشت - علی علیزاده
استاد راهنما:دکترشاپور مرادی
تاریخ ارائه:نیمسال 85-84 دانشگاه : آزاد اسلامی واحد اهواز

 

نام پروژه: شبیه سازی رشته حفاری توسط نرم افزار working model
نام دانشجو:احسان کاوش
استاد راهنما:دکتر شاپور مرادی
تاریخ ارائه:خرداد 84 دانشگاه : شهید چمران اهواز