دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور مشاور وزیر علوم

شناسه : 3689912

دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور مشاور وزیر علومدومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور مشاور وزیر علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.