کارگاه ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور

شناسه : 3210718

کارگاه ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور


در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد؛

در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد؛

کارگاه ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور

 
کارگاه ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور به میزبانی مدیریت تربیت بدنی معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کارگاه با هدف آشنایی با طریقه ثبت اطلاعات دانشجویان شرکت کننده در رویدادهای ورزش های همگانی و قهرمانی در  سامانه اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان تشکل گردید.
در این کارگاه آموزشی خانم میرزایی به ایراد سخن پرداختند.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.