نشست معاون پشتیبانی و روسای دانشکده های دانشگاه شهید چمران اهواز پیرامون آغاز سال تحصیلی و استقبال از دانشجویان نوورود

شناسه : 3214039

نشست معاون پشتیبانی و روسای دانشکده های دانشگاه شهید چمران اهواز پیرامون آغاز سال تحصیلی و استقبال از دانشجویان نوورودنشست معاون پشتیبانی و روسای دانشکده های دانشگاه شهید چمران اهواز پیرامون آغاز سال تحصیلی و استقبال از دانشجویان نوورود

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.