قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید (سال تحصیلی 99-1398)

شناسه : 3268691

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید (سال تحصیلی 99-1398)قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید (سال تحصیلی 99-1398)

 

با توجه به الکترونیکی بودن اجرای طرح پایش سلامت روان ویژه دانشجویان ورودی جدید در سال جاری، موارد ذیل یادآوری می­ گردد:

  1. شرکت کلیه دانشجویان ورودی جدید تمامی مقاطع تحصیلی الزامی می باشد.
  2. لینک الکترونیک فرآیند اجرای کارنامه سلامت روان آدرس ذیل بوده و کلیه دانشجویان موظف به انجام تمامی مراحل آن هستند.

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید:

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

  1. برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایت از 10 شهریور ماه تا پایان مهرماه و برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی از 6 مهرماه تا 15 آبان ماه قابل دسترس می باشد.
  2. دانشجویان پس از انجام مراحل اجرای کارنامه سلامت روان و جسم ، می باید قسمت اول پرینت خروجی پایش خود را تحویل مرکز مشاوره دانشجویی داده و پس از تأئید مرکز مشاوره قسمت دوم خروجی پرینت شده را جهت انجام مراحل ثبت نام و انتخاب واحد به آموزش دانشکده خود تحویل دهند.
  3. مسئولیت انجام فرایند کارنامه سلامت روان و جسم و عواقب ناشی از عدم انجام آن بر عهده دانشجو می باشد.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (8 آرا)
The average rating is 3.125 stars out of 5.