حضور رئیس، اعضای هیات علمی و جمعی از کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز در راهپمایی ۲۲ بهمن

شناسه : 4195593

حضور رئیس، اعضای هیات علمی و جمعی از کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز در راهپمایی ۲۲ بهمنحضور رئیس، اعضای هیات علمی و جمعی از کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز در راهپمایی ۲۲ بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.