توصیه‌های دکتر حسن فرازمند عضو هیئت علمی و عضو هسته‌ی اقتصادی و اجتماعی درباره‌ی تأثیر اقتصادی بیماری کرونا بر قشرهای کم‌درآمد

شناسه : 4362550

توصیه‌های دکتر حسن فرازمند عضو هیئت علمی و عضو هسته‌ی اقتصادی و اجتماعی درباره‌ی تأثیر اقتصادی بیماری کرونا بر قشرهای کم‌درآمد


ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه شهید چمران اهواز

ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه شهید چمران اهواز

توصیه‌های دکتر حسن فرازمند عضو هیئت علمی و عضو هسته‌ی اقتصادی و اجتماعی درباره‌ی تأثیر اقتصادی بیماری کرونا بر قشرهای کم‌درآمدآدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.