برگزاری دوره آموزشی برای دانشجویان استعدادهای درخشان

شناسه : 2314547

برگزاری دوره آموزشی برای دانشجویان استعدادهای درخشانبرگزاری دوره آموزشی برای دانشجویان استعدادهای درخشان - 17,16,15,10,9,8 اسفند 97

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.