بخش اداری دانشگاه ششم فروردین ماه تعطیل است

شناسه : 4380570

بخش اداری دانشگاه ششم فروردین ماه تعطیل استبخش اداری دانشگاه ششم فروردین ماه تعطیل است

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان تمامی ادارات دولتی و بانک ها فردا چهارشنبه ششم فرودین ماه تعطیل است.

بر این اساس بخش اداری دانشگاه شهید چمران اهواز نیز تعطیل است.

گفتنی است مراکز درمانی و بخش عملیاتی دستگاه های امدادی و خدماتی شامل تعطیلی نمی باشند.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.