آیین نهال کاری جمعی از اعضای هیات رئیسه و مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز در روز ملی درخت کاری(2)

شناسه : 4329124

آیین نهال کاری جمعی از اعضای هیات رئیسه و مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز در روز ملی درخت کاری(2)آیین نهال کاری جمعی از اعضای هیات رئیسه و مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز در روز ملی درخت کاری(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.