اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون (کتبی؛ بهمن ۹۶) استخدامی شرکت سیمان خوزستان جهت شرکت در آزمون مصاحبه اعلام شد

شناسه : 3122106

اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون (کتبی؛ بهمن ۹۶) استخدامی شرکت سیمان خوزستان جهت شرکت در آزمون مصاحبه اعلام شد

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (10 آرا)
The average rating is 2.9 stars out of 5.