اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون (کتبی؛ بهمن ۹۶) استخدامی شرکت سیمان خوزستان جهت شرکت در آزمون مصاحبه اعلام شد

شناسه : 3122106

اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون (کتبی؛ بهمن ۹۶) استخدامی شرکت سیمان خوزستان جهت شرکت در آزمون مصاحبه اعلام شداسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون (کتبی؛ بهمن ۹۶) استخدامی شرکت سیمان خوزستان جهت شرکت در آزمون مصاحبه اعلام شد

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (10 آرا)
The average rating is 2.9 stars out of 5.