قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آخرین اصلاحیه آیین نامه استخدامی غیرهیات علمی دانلود (627.5k)
آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانلود (27,114.8k)
آیین_نامه سازماندهی و تشکیلات دانلود (107.8k)
نقشه جامع علمی کشور دانلود (1,163.8k)
آیین نامه مالی ومعاملاتی دانلود (980.0k)
آئین نامه استخدام اعضای هیات علمی دانلود (1,584.5k)