دوشنبه, 7 تير 1395 English          
 
وضعیت کلی پروژه‌ها

 

ردیف

 

شرکت

عنوان پروژه

واحد‌پژوهشی

وضعیت

1

شركت‌گازاستان خوزستان

مطالعه‌ايجادمركزتحقيقات گاز خوزستان

دانشگاه‌شهيدچمران ‌اهواز

خاتمه يافته

2

شركت‌گازاستان خوزستان

مطالعه امكان جايگزيني لوله هاي پلي اتيلن به جاي لوله هاي فولادي در شبكه هاي گازرساني خوزستان

دانشگاه شهيد چمران اهواز

خاتمه يافته

3

شركت‌گازاستان خوزستان

بررسي و تشخيص علل خرابي كنتورها و رگولاتورهاي گاز خانگي در استان خوزستان و ارائه راهكارهاي رفع علتها

دانشگاه شهيد چمران اهواز

خاتمه يافته

4

شركت‌گازاستان خوزستان

شبیه سازی عددی حفاظت کاتدیک لوله های گاز طبیعی

دانشگاه شهيد چمران اهواز

خاتمه يافته

5

شركت‌گازاستان خوزستان

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری گاز استان و ارائه راهکارهای عملی جهت حذف و یا کاهش عوامل ایجاد خطا

دانشگاه شهيد چمران اهواز

جاري

6

شركت‌گازاستان خوزستان

مونیتورینگ و کنترل ایستگاههای حفاظت کاتدیک از راه دور

دانشگاه شهيد چمران اهواز

جاري

7

شركت‌گازاستان خوزستان

استفاده از روش منطق فازی-عصبی در تحلیل خوردگی شبکه گاز رسانی اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

جاري

8

 

 

 

 


دفتر پژوهش شرکت گاز استان خوزستان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8