شنبه, 27 مرداد 1397

گروه های آموزشی دانشکده
اطلاعیه های آموزش دانشکده الهیات
اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان ورودی 96 مقطع کارشناسی اطلاعیه مهم - مهلت رفع نقص پرونده دانشجویان ورودی 96 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ 
۱۱:۵۹:۱۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۳۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
۹:۱۱:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۳۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
۹:۸:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ 
۱۳:۳۹:۳۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ 
۱۱:۲۷:۲۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۲۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ 
۱۱:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۹۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ 
۱۱:۶:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۶۵
صفحه1از212.بعدي.برو

اخبار کتابخانه دانشکده الهیات
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۰۱
آدرس جدید ورود به سیستم کتابخانه تغییر Ip كتابخانه 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۶۴

اخبار مرتبط با دانشکده
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۱
صفحه1از6123456.بعدي.برو


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8