چهارشنبه, 2 اسفند 1396

گروه های آموزشی دانشکده
اطلاعیه های آموزش دانشکده الهیات
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ 
۱۴:۸:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ 
۸:۳۹:۱۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ 
۷:۵۴:۵۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ 
۷:۵۴:۱۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ 
۸:۴۰:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۴
اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان ورودی 96 مقطع کارشناسی اطلاعیه مهم - مهلت رفع نقص پرونده دانشجویان ورودی 96 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ 
۱۱:۵۹:۱۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
۹:۱۱:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۰
صفحه1از212.بعدي.برو


اخبار کتابخانه دانشکده الهیات
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۷۸
آدرس جدید ورود به سیستم کتابخانه تغییر Ip كتابخانه 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۰۰

اخبار مرتبط با دانشکده
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۰۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲۴
صفحه1از512345.بعدي.برو


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8