چهارشنبه, 1 فروردين 1397
تماس با ما

آدرس پستی دانشگاه : اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز

کد پستی:83151-61357

تلفن تماس :33330019-33330011-061


دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8