چهارشنبه, 2 اسفند 1396
هفته پژوهش

                        هفته پژوهش و فناوري استان خوزستان از تاريخ 23/09/1393 لغايت 27/09/1393 برگزار مي گردد.
                              شماره تماس دبيرخانه هفته پژوهش:33360078
                              شماره فكس: 33361543


اعضاي ستاد استاني

درباره هفته پژوهش

 


فایل ها
صفحه1از3123.بعدي.بروتازه های هفته پژوهش
   
        

دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8