شنبه, 27 مرداد 1397

 

اطلاعيه شماره 2در مورد پرديس دانشگاهي شهيد چمران اهواز

 

بدينوسيله موارد ذيل را به اطلاع داوطلبان محترم تحصيل در پرديس دانشگاهي شهيد چمران اهواز مي رساند:

1- برابر مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان سنجش آموزش كشور براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محدوديتي از نظر نوع رشته كارشناسي نيست. ليكن مدرك كارشناسي بايد مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد، همچنين براي رشته هاي غير مرتبط دروس تكميلي ارائه خواهد شد.

2- در دوره دكتري دارندگان مدرك كارشناسي ارشد مرتبط، به شرح جدول ذيل مي توانند شركت كنند.

 

نام رشته دكتري

رشته هاي مرتبط كارشناسي ارشد

كتابداري و اطلاع رساني

تاريخ و فلسفه علم، فلسفه يا فلسفه اطلاعات، مشاوره و راهنمايي، تاريخ با گرايش اسنادي، جامعه شناسي، كتابداري و اطلاع رساني، مديريت، ارتباطات، زبان شناسي، مديريت اطلاعات و نسخ خطي، تاريخ، اقتصاد،
فن آوري اطلاعات، آرشيو

روانشناسي تربيتي

كليه گرايشهاي علوم تربيتي و روانشناسي

آموزش زبان انگليسي

زبان و ادبيات انگليسي، آموزش زبان انگليسي، زبان شناسي همگاني

علوم اقتصادي

كليه گرايشهاي اقتصاد

 

 

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی سه شنبه 2 مرداد 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8