سه‌شنبه, 26 تير 1397
اطلاعیه فوری

اطلاعيه:

احتراما،بدين وسيله به اطلاع دانشجوياني كه از سرويس ايميل دانشگاه استفاده مي فرمايند، ميرساند كه با توجه به تغييرات صورت گرفته درزيرساخت ايميل سرورجهت رفع مشكلات فني وافزايش كارآيي ايميل سروراز لحاظ سهولت دسترسي و سازماندهي محيط كاربري درآن، دسترسي دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي به محيط ايميل ازتاريخ10/8/90 تا تاريخ 14/8/90 مقدور نمي باشد پس ازپايان زمان اعلام شده جهت login شدن وانتقال كامل اطلاعات با مشخصه هاي زير به پست الكترونيكي دانشگاه مراجعه نمايند:

دانشجويان دكترا با مشخصه:

phdstu.scu.ac.ir(exp@phdstu.scu.ac.ir

دانشجويان فوق ليسانس بامشخصه:

(mscstu.scu.ac.ir(exp@mscstu.scu.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی شنبه 23 تیر 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8