شنبه, 27 مرداد 1397
xx

بسمه تعالی

اطلاعیه ثبت نام  پذیرفته شدگان جدید الورود کارشناسی 1390

 دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان جدیدالورود سال 90،نام نويسي از این عزیزان را طي دو مرحله  به شرح ذيل انجام مي دهد:

  مرحله اول:  ثبت نام اينترنتي ، ثبت اطلاعات خواسته شده و اسكن مدارك

 پذيرفته شدگان عزيز طبق برنامه زير و براساس زمانبندي اعلام شده ثبت نام اینترنتی نموده و مدارك لازم را اسكن كنند( از مراجعه حضوری خودداری گردد) :

روز و تاريخ ثبت نام

ترتيب براساس حرف اول نام خانوادگي

 

27/6/90       یکشنبه               

الف ب پ ت ث –ج-چ

28/6/90       دوشنبه            

 ح- خ د ذ – ر-ز- ژ

29/6/90       سه شنبه           

س ش ص ض – ط – ظ – ع-غ

30/6/90        چهار شنبه         

ف ق ك گ- ل –م-ن- و -ه-ی

31/6/90       پنجشنبه     

ثبت نام با تاخير( كليه پذيرفته شدگان )

  زمان ثبت نام :    8 صبح الي   12 شب

وب سایت دانشگاه به نشانی:     http://www.scu.ac.ir/

ورود به سامانه سامانه الكترونيكي امور آموزشي    : ثبت نام پذیرفته شدگان 90

نحوه ورود به مرحله ثبت نام :  وارد كردن  كدملي به عنوان كد كاربري( ده رقم كد ملي كامل وارد شود)  و شماره داوطلبي به عنوان رمز عبور

اتمام ثبت نام :  ( دريافت كد رهگيري از صفحه پاياني و مشخص شدن شماره دانشجويي)

 تذکر : عدم اقدام به ثبت نام اینترنتی به منزله انصراف تلقی می گردد.

  مداركي كه باید توسط پذيرفته شدگان اسكن شود :

1-     صفحه اول شناسنامه

2-      كارت ملي

3-     اصل يا گواهينامه  موقت  مدرك پيش دانشگاهي و يا  اصل  و يا گواهينامه موقت  مدرك كارداني 

4-     اصل مدرك يا گواهينامه موقت ديپلم متوسطه

5-     عكس پذيرفته شده

- عكس مورد نظر با فرمت   JPEG    ارسال شود .

-  حجم ( SIZE  ) فايل نبايد از     KB  150 بيشتر باشد .

-  درصورت عدم تطابق عكس ارسالي با عكس موردنظر  اندازه آن را استاندارد نموده دوباره ارسال نمائيد .

6- كارت پايان خدمت ، معافيت دائم ، معافيت موقت، نامه اداره نظام وظيفه و ....  ( بايد پشت و روي آنها به صورت يك فايل يك جا ارسال شود .)

 مرحله دوم:    تحويل مدارك مورد نياز 

 در اين مرحله دانشگاه از كليه كساني كه مبادرت به ثبت نام اینترنتی كرده و كد رهگيري و شماره دانشجويي دريافت نموده اند دعوت مي نمايد كه براساس برنامه زمان بندي زير جهت تحویل مدارک ثبت نامی و تایید برگ انتخاب واحد  و حضور در کلاس درس، به آموزش دانشكده محل تحصيل خود(بر اساس رشته تحصیلی) مراجعه نمایند.

( دانشگاه از دريافت مدارك كساني كه ثبت نام الكترونيكي انجام نداده اند و یا شخصا مراجعه ننمایند ، معذور است .    )

 

روز و تاريخ مراجعه به آموزش دانشكده مربوطه

ترتيب بر اساس حرف اول نام خانوادگي

 

دوشنبه                4/7/90

الف   تا    ژ

سه شنبه             5/7/90

س   تا     ي 

  مدارك مورد نيازي كه كليه پذيرفته شدگان  بايد جهت تحويل به آموزش دانشكده  به همراه داشته باشند :

  هريك از پذيرفته شدگان مي بايست برحسب مورد يكي از موارد ذيل را در زمان مذكور به اداره آموزش دانشكده تحویل نمايد :

1-  اصل گواهي پيش دانشگاهي يا گواهي موقت با ذكر تاريخ سال و ماه اخذ مدرك  ( حداكثر تا 31/6/90 ) به همراه يكبرگ تصوير از آن .

2-  اصل گواهي ديپلم متوسطه يا گواهي موقت آن به همراه يكبرگ تصوير از آن .

تبصره :   دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم نظام قديم لازم است اصل گواهي ديپلم متوسطه به همراه يكبرگ تصوير از آن را ارائه نمايند .

3- ريزنمرات دوره پيش دانشگاهي و ديپلم متوسطه  به همراه يكبرگ تصوير از آن .

4-    اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا 31/6/90 به همراه تصوير آن.

تبصره : مدرك كارداني دانش آموختگان دوره هاي كارداني پيوسته ، به شرطي كه ميانگين معدل كل آنان    14  ( چهارده تمام ) و بالاتر باشد به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل واقع مي شود .  بديهي است واحدهاي درسي گذرانده شده اين دسته از پذيرفته شدگان قابل معادل سازي نمي باشد .

5- ارائه گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر ( طرح لايحه نيروي انساني ) براي پذيرفته شدگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي كه پايان طرح نيروي انساني آنان براي پذيرفته شدگان نيمسال اول حداكثر 31/6/90 و براي پذيرفته شدگان نيمسال دوم 30/11/90 مي باشد . 

6 اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپي از تمام صفحات آن

7 اصل كارت ملي و يك برگ فتوكپي از آن

8 شش قطعه عكس تمام رخ 4 × 3 تهيه شده در سال جاري با ظهرنويسي مشخصات سجلي و شماره دانشجويي  ( دو قطعه از آن همراه ساير مدارك) تحويل داده و چهار قطعه بقيه جهت ارائه به قسمتهاي ديگر دانشگاه نزد خود نگه داريد )

9 مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به يكي از بندهاي مندرج در دفترچه شماره يك آزمون سراسري مشخص نمايد .

الف اصل كارت پايان خدمت بهمراه يك برگ تصوير از پشت و روي آن

 ب اصل كارت معافيت كفالت يا پزشكي دائم و يا كارت معافيت زمان صلح با فرم كامپيوتري بهمراه يك برگ تصوير از آن .

ج اصل كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن بهمراه يك برگ تصوير آز آن

د ارائه اصل موافقت نامه از يگان مربوطه براي پرسنل نيروي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران .

ه ارائه اصل موافقت نامه از شوراي مديريت حوزه علميه قم براي طلبه ها بهمراه يك تصوير از آن

و- ارائه اصل برگ اعزام به خدمت مهلت دار ( بدون مهر غيبت) همراه يك برگ تصوير از آن  

ز ارائه اصل موافقت نامه از بالاترين مقام وزارت و يا سازمان متبوع براي متعهدين خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها بهمراه يك برگ تصوير از آن

ح ارائه اصل گواهي از يگان مربوطه مبني بر به پايان رسيدن دوران خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دوره كارداني تا 31/6/90 براي پذيرفته شدگان نيمسال اول و تا 30/11/90 براي پذيرفته شدگان نيمسال دوم بهمراه يك برگ تصوير از آن

ط  - ارائه اصل گواهي ترخيص از سربازي به شرط نداشتن غيبت ، بهمراه يكبرگ تصوير از آن .

تبصره :‌ متولدين سال 1371 و بعد از آن نياز به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند .

10 اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت نامه كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .

تبصره : پذيرفته شدگاني كه مشغول خدمت سربازي مي باشند نمي توانند در ثبت نام الكترونيكي شركت نمايند ،‌اين عزيزان لازم است در ايام ثبت نام الكترونيكي جهت دریافت برگ درخواست معافیت تحصیلی  مستقيماً به آموزش كل دانشگاه مراجعه نمايند و پس از تکمیل فرم مربوطه جهت تحویل به نظام وظیفه شهرستان محل اعزام اقدام نمایند.

 11 ارائه رسيد پستي مربوط به تاييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه : پذيرفته شدگان لازم است با در دست داشتن كپي مدرك پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه به يكي از دفاتر خدمات ارتباطي واقع در شهرستان محل سكونت خود مراجعه و جهت تكميل فرم مذبور و ارسال آن به اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرك اقدام نمايند .

تبصره: در صورت عدم وصول تاییدیه در موعد مقرر ادامه تحصیل آنان در نیمسال دوم 91-90 امکان پذیر نخواهد بود.

12 ارائه فرم شماره 1 ( تكميل شده توسط كليه پذيرفته شدگان اعم از روزانه و شبانه )

13 ارائه فرم شماره 2 ( تكميل شده توسط پذيرفته شدگاني كه داراي مغایرت در معدل كتبي ديپلم متوسطه  باشند )

14 ارائه فرم شماره 3 (مخصوص پذيرفته شدگان استفاده از بورسيه آموزگاران ( تاييد شده توسط اداره آموزش و پرورش محل خدمت )

15 ارائه فرم شماره 4 ( تكميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه كه از سهميه منطقه 1 ، شاهد ، رزمندگان ،‌ آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا استفاده كرده اند )

16 - ارائه فرم شماره  5 ( تكميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه كه از سهميه 2 و 3 استفاده كرده اند )

تبصره :  ( لازم نيست دانشجويان دوره شبانه فرم شماره 4 و 5 را تكميل نمايند )

17 ارائه فرم شماره 25( مخصوص دارندگان مدرك كارداني ( فوق ديپلم ))

18 ارائه فرم شماره 24( مخصوص پذيرفته شدگان استفاده از سهميه مناطق محروم)

19 ارائه فرم شماره 29 ( مخصوص پذيرفته شدگان افغاني و عراقي )

20 ارائه فرم شماره 27 (مخصوص پذيرفته شدگان شاغل در آموزش و پرورش ( تاييد شده توسط اداره آموزش و پرورش  )

21 ارائه فيش پرداختي شهريه پذيرفته شدگان نوبت دوم ( شبانه )

الف- پذيرفته شدگان نوبت دوم ( شبانه ) ملزمند بصورت علی الحساب مبلغ 2500000(دو میلیون و پانصد هزار ریال ) به شماره حساب 2177272208008 ( سيبا بانك ملي ) به نام دوره هاي شبانه دانشگاه شهيد چمران واریز و فیش مربوطه را تحویل دهند.

 22-  کلیه پذيرفته شدگان ( روزانه و شبانه ) ملزمند جهت هزينه ورزشي – فرهنگي مبلغ  216000ريال( بيست و يك هزار و ششصد تومان ) به حساب فوق الذکر واریز نمایند.(فیش جداگانه تهیه شود)

 23- ارائه فیش پرداختی به مبلغ 21000 ریال (معادل دو هزار و یکصد تومان) بابت مابه التفاوت هزینه ثبت نام در آزمون سراسری 1390 به حساب سیبا به شماره 2172119001003 نزد بانک ملی ایران شعبه بهجت آباد تهران کد 095 سازمان سنجش آموزش کشور)

 24- تصویر کارنامه آزمون داوطلب مربوط به آزمون سراسری 1390

 25- دریافت برگ درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول پسر

دانشجویان مشمول پسر موظفند از آموزش دانشکده محل تحصیل، برگ درخواست معافیت تحصیلی را دریافت و پس از تکمیل نمودن فرم مربوطه و الصاق عکس و ضمیمه نمودن کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و کپی پیش دانشگاهی یا کاردانی( توسط آموزش برابر اصل گردد) آن را به آموزش دانشکده تحویل و طبق زمانبندی اعلام شده به آموزش کل مراجعه نمایند.

توجه:  عدم مراجعه به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

 (توضیح : فرمهای ردیف 12 تا 20 از طزیق سامانه الکترونیکی ثبت نام قابل دریافت است)

  تذکرات مهم :

1-      عدم مراجعه در تاریخهای مذکور به منزله انصراف تلقی می گردد .

2-      درصورت وجود نقص در مدارک خواسته شده ، تشکیل پرونده صورت نخواهد گرفت.

3-   با توجه به اینکه پس از ثبت نام دانشجو ممکن است در دوران تحصیل به تصویر مدارک خود نیاز داشته باشد توصيه مي شود حداقل يك نسخه كپي از كليه مدارك تحويلي به آموزش دانشكده را نزد خود نگهدارند .

4-   ثبت نام از پذیرفته شدگان فقط بر اساس برنامه اعلام شده و با حضور خود فرد و با ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و تایید واحد مربوطه انجام می گردد. در صورتیکه ثبت نام اینترنتی انجام نشده باشد، تحویل مدارک و تشکیل پرونده امکان پذیر نمی باشد.

 5-   ثبت نام نهایی پذیرفته شده پس از دریافت مدارک و بررسی و تایید از سوی آموزش کل دانشگاه انجام خواهد شد.بدیهی است در هر زمان که اداره کل امور آموزشی دانشکاه، طبق مفاد دفترچه شماره 1 آزمون سراسری 1390 و دستور العمل سازمان سنجش آموزش کشور ، ثبت نام دانشجو را "غیر مجاز" تشخیص دهد فورا از ادامه تحصیل فرد در هر مرحله ای از تحصیل جلوگیری بعمل خواهد آمد.

6-   دانشگاه شهید چمران طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پذیرش هر گونه درخواست مهمانی و انتقالی در بدو ورود معذور است.

7-   ادامه تحصیل به طور همزمان وبه هر شکل در تمام دانشگاهها مجاز نمی باشد. در صورت تایید چنین موردی، از ادامه تحصیل  دانشجو در هر مرحله ای جلوگیری بعمل می آید.

8-   داشجویان فعلی نوبت دوم(شبانه)، در صورت قبولی در آزمون سراسری می بایست قبل از ثبت نام  جدید، در رشته قبلی خود انصراف قطعی دهند و گواهی مربوطه را به موسسه ذیربط ارائه نمایند.بدیهی است در صورت انصراف، حق بازگشت به رشته قبلی خود را نخواهند داشت.

 در خاتمه اعلام ميدارد كه واحد اطلاعات و پاسخگويي اين دانشگاه در ايام ثبت نام اینترنتی در خصوص موارد ذیل آماده پاسخگویی می باشد:

  1- سامانه كامپيوتري ، اسكن مدارك و مسائل فني مربوط به آن شماره تلفن هاي 19 3330010 0611  داخلي ( 2071 ، 2072 ، 2073 ) از ساعت 8 صبح الي 14

2- مدارك ثبت نامي و آئين نامه ها ومقررات آموزشيً شماره تلفنهاي 3338046 و 3333574 بطور مستقيم از ساعت 30/14 الي 30/16

3- خوابگاه برادران شماره تلفن 3366184 و خوابگاه خواهران شماره تلفن 3339966 (ساعت 8 صبح الي 14 )

                                                                       دانشگاه شهید چمران اهواز

                                                                            اداره کل امور آموزشی

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی سه شنبه 2 مرداد 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8