شنبه, 27 مرداد 1397
مراسم تقدير از فرزندان ممتاز كارمندان و اعضا هيات علمي

مراسم تقدير از فرزندان ممتاز كارمندان و اعضاء هيات علمي دانشگاه شهيد چمران
مدير امور اداري دانشگاه شهيد چمران اعلام نمود:
با تصويب شوراي محترم اداري و مالي مقرر گرديد از كليه فرزندان كارمندان و اعضا ء محترم هيات علمي دانشگاه كه در مقاطع مختلف تحصيلي در سال 88-89 شاگرد ممتاز شده اند و همچنين در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي قبول شد ه اند تقدير بعمل آيد .
لازم به ذكر است كه اطلاعات تكميلي در خصوص نحوه برگزاري و زمان ومكان اين مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد.


تاریخ آخرین بروزرسانی سه شنبه 2 مرداد 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8