چهارشنبه, 2 اسفند 1396
مراسم تقدير از فرزندان ممتاز كارمندان و اعضا هيات علمي

مراسم تقدير از فرزندان ممتاز كارمندان و اعضاء هيات علمي دانشگاه شهيد چمران
مدير امور اداري دانشگاه شهيد چمران اعلام نمود:
با تصويب شوراي محترم اداري و مالي مقرر گرديد از كليه فرزندان كارمندان و اعضا ء محترم هيات علمي دانشگاه كه در مقاطع مختلف تحصيلي در سال 88-89 شاگرد ممتاز شده اند و همچنين در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي قبول شد ه اند تقدير بعمل آيد .
لازم به ذكر است كه اطلاعات تكميلي در خصوص نحوه برگزاري و زمان ومكان اين مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد.


دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8