سه‌شنبه, 26 تير 1397
اطلاعيه ثبت نام

          

 

ضمن خير مقدم به شما عزيزان ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند نام نويسي از پذيرفته شدگان طي دو مرحله به شرح ذيل انجام مي پذيرد:

 

مرحله اول: ثبت نام الكترونيكي ( اينترنتي ) ، ثبت اطلاعات خواسته شده و اسكن مدارك

 پذيرفته شدگان عزيز طبق برنامه زير و براساس زمان بندي اعلام شده ثبت نام الكترونيكي نموده و مدارك لازم را اسكن كنند :

 

روز و تاريخ ثبت نام

ترتيب براساس حرف اول نام خانوادگي

 

27/6/89     شنبه                 

الف ب پ ت ث

28/6/89    يكشنبه            

ج چ- ح- خ د ذ

29/6/89    دوشنبه           

ر ز ژ- س ش ص ض

30/6/89    سه شنبه         

ط ظ ع غ ف ق ك گ

31/6/89   چهارشنبه     

ل م ن و ه ي

1/7/89    پنج شنبه      

ثبت نام با تاخير( كليه پذيرفته شدگان )

 

زمان ثبت نام :    8 صبح الي   30/7 صبح روز بعد

ورود به سامانه : ثبت نام و انتخاب واحد الكترونيكي

نحوه ورود به مرحله ثبت نام :  وارد كردن شماره داوطلبي به عنوان كد كاربري و  كدملي به عنوان رمز عبور ( ده رقم كد ملي كامل وارد شود)

اتمام ثبت نام :  ( دريافت كد رهگيري از صفحه پاياني و مشخص شدن شماره دانشجويي و چاپ يك نسخه از آن جهت ارائه)

 

مداركي كه توسط پذيرفته شده بايد اسكن شود :

1-     صفحه اول شناسنامه

2-      كارت ملي

3-     اصل يا گواهينامه  موقت  مدرك پيش دانشگاهي و يا  اصل  و يا گواهينامه موقت  مدرك كارداني 

4-     اصل مدرك يا گواهينامه موقت ديپلم متوسطه

5-     عكس پذيرفته شده

- عكس مورد نظر با فرمت   JPEG    ارسال شود .

-  حجم ( SIZE  ) فايل نبايد از     KB  150 بيشتر باشد .

-  درصورت عدم تطابق عكس ارسالي با عكس موردنظر  اندازه آن را استاندارد نموده دوباره ارسال نمائيد .

6- كارت پايان خدمت ، معافيت دائم ، معافيت موقت ، نامه اداره نظام وظيفه و ....  ( بايد پشت و روي آنها به صورت يك فايل يك جا ارسال شود .)

 

 

مرحله دوم:  تحويل مدارك مورد نياز 

در اين مرحله دانشگاه از كليه كساني كه مبادرت به ثبت نام الكترونيكي كرده و كد رهگيري و شماره دانشجويي دريافت نموده اند دعوت مي نمايد كه براساس برنامه زمان بندي زير به آموزش دانشكده محل تحصيل خود مراجعه و با تحويل مدارك ثبت نامي برگه انتخاب واحد خود را اخذ نمايند .

(    دانشگاه از دريافت مدارك كساني كه ثبت نام الكترونيكي انجام نداده اند معذور است .    )

 

روز و تاريخ انتخاب واحد و مراجعه به آموزش دانشكده مربوطه

ترتيب براساس حرف اول نام خانوادگي

 

شنبه                  3/7/89

الف   تا    ژ

يكشنبه             4/7/89

س   تا     ي 

 

مدارك مورد نيازي كه كليه پذيرفته شدگان  بايد جهت تحويل به آموزش دانشكده  به همراه داشته باشند :

 

هريك از پذيرفته شدگان مي بايست برحسب مورد يكي از موارد ذيل در زمان مذكور تحويل اداره آموزش دانشكده نمايند :

1-     اصل گواهي پيش دانشگاهي يا گواهي موقت با ذكر تاريخ سال و ماه اخذ مدرك ( حداكثر تا 31/6/89 ) به همراه يكبرگ تصوير از آن .

2-     اصل گواهي ديپلم متوسطه يا گواهي موقت آن به همراه يكبرگ تصوير از آن .

تبصره :   دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم نظام قديم لازم است اصل گواهي ديپلم متوسطه به همراه يكبرگ تصوير از آن را ارائه نمايند .

3-     ريزنمرات دوره پيش دانشگاهي و ديپلم متوسطه  به همراه يكبرگ تصوير از آن .

4-    اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا 31/6/89 به همراه تصوير آن.

تبصره : مدرك كارداني دانش آموختگان دوره هاي كارداني پيوسته ، به شرطي كه ميانگين معدل كل آنان    14  ( چهارده تمام ) و بالاتر باشد به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل واقع مي شود .  بديهي است واحدهاي درسي گذرانده شده اين دسته از پذيرفته شدگان قابل معادل سازي نمي باشد .

5- ارائه گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر ( طرح لايحه نيروي انساني ) براي پذيرفته شدگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي كه پايان طرح نيروي انساني آنان براي پذيرفته شدگان نيمسال اول حداكثر 31/6/89 و براي پذيرفته شدگان نيمسال دوم 30/11/89 مي باشد . 

6 اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپي از تمام صفحات آن

7 اصل كارت ملي و يك برگ فتوكپي از آن

8 شش قطعه عكس تمام رخ 4 × 3 تهيه شده در سال جاري با ظهرنويسي مشخصات سجلي و شماره دانشجويي  ( دو قطعه از آن همراه ساير مدارك) تحويل داده و چهار قطعه بقيه جهت ارائه به قسمتهاي ديگر دانشگاه نزد خود نگه داريد )

9 مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به يكي از بندهاي مندرج در دفترچه شماره يك آزمون سراسري مشخص نمايد .

الف اصل كارت پايان خدمت بهمراه يك برگ تصوير از پشت و روي آن

 ب اصل كارت معافيت كفالت يا پزشكي دائم و يا كارت معافيت زمان صلح با فرم كامپيوتري بهمراه يك برگ تصوير از آن .

ج اصل كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن بهمراه يك برگ تصوير آز آن

د ارائه اصل موافقت نامه از يگان مربوطه براي پرسنل نيروي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران .

ه ارائه اصل موافقت نامه از شوراي مديريت حوزه علميه قم براي طلبه ها بهمراه يك تصوير از آن

و- ارائه اصل برگ اعزام به خدمت مهلت دار ( بدون مهر غيبت همراه يك برگ تصوير از آن  

ز ارائه اصل موافقت نامه از بالاترين مقام وزارت و يا سازمان متبوع براي متعهدين خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها بهمراه يك برگ تصوير از آن

ح ارائه اصل گواهي از يگان مربوطه مبني بر به پايان رسيدن دوران خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دوره كارداني تا 31/6/89 براي پذيرفته شدگان نيمسال اول و تا 30/11/89 براي پذيرفته شدگان نيمسال دوم بهمراه يك برگ تصوير از آن

ط  - ارائه اصل گواهي ترخيص از سربازي به شرط نداشتن غيبت ، بهمراه يكبرگ تصوير از آن .

تبصره :‌ متولدين سال 1370 و بعد از آن نياز به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند .

10 اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت نامه كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .

تبصره : پذيرفته شدگاني كه مشغول خدمت سربازي مي باشند نمي توانند در ثبت نام الكترونيكي شركت نمايند ،‌اين عزيزان لازم است در ايام ثبت نام الكترونيكي جهت اخذ نامه ترخيص مستقيماً به آموزش كل دانشگاه مراجعه نمايند و پس از آن ثبت نام الكترونيكي  نمايند .

11 ارائه رسيد پستي مربوط به تاييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه ، پذيرفته شدگان لازم است با در دست داشتن كپي مدرك پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه به يكي از دفاتر خدمات ارتباطي واقع در شهرستان محل سكونت خود مراجعه و جهت تكميل فرم مذبور و ارسال آن به اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرك اقدام نمايند .

12 ارائه فرم شماره 1 ( تكميل شده توسط كليه پذيرفته شدگان اعم از روزانه و شبانه )

13 ارائه فرم شماره 2 ( تكميل شده توسط پذيرفته شدگاني كه داراي تناقض در معدل كتبي ديپلم متوسطه  باشند )

14 ارائه فرم شماره 3 (مخصوص پذيرفته شدگان استفاده از بورسيه آموزگاران ( تاييد شده توسط اداره آموزش و پرورش محل خدمت )

15 ارائه فرم شماره 4 ( تكميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه كه از سهميه منطقه 1 ، شاهد ، رزمندگان ،‌ آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا استفاده كرده اند )

16 - ارائه فرم شماره  5 ( تكميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه كه از سهميه 2 و 3 استفاده كرده اند )

تبصره :  ( لازم نيست دانشجويان دوره شبانه فرم شماره 4 و 5 را تكميل نمايند )

17 ارائه فرم شماره 25( مخصوص دارندگان مدرك كارداني ( فوق ديپلم ))

18 ارائه فرم شماره 24( مخصوص پذيرفته شدگان استفاده از سهميه مناطق محروم)

19 ارائه فرم شماره  (29 مخصوص پذيرفته شدگان افغاني و عراقي )

20 ارائه فرم شماره 27 (مخصوص پذيرفته شدگان شاغل در آموزش و پرورش ( تاييد شده توسط اداره آموزش و پرورش  )

21 ارائه فيش پرداختي شهريه ثابت پذيرفته شدگان نوبت دوم ( شبانه ) به شماره حساب 2177272208008 ( سيبا بانك ملي ) به نام دوره هاي شبانه دانشگاه شهيد چمران

الف : شهريه ثابت بر اساس نوع رشته :

علوم انساني  -/ 000/600 ريال ( ششصد هزار ريال )

دامپزشكي  - / 000/800 ريال ( هشتصد هزار ريال )

علوم پايه فني مهندسي كشاورزي هنر  - /000/000/1 ريال ( يك ميليون ريال )

ب هزينه ورزشي فرهنگي - / 000/150 ريال( يكصد و پنجاه هزار ريال ) (لازم است فيش جداگانه تهيه شود.)

ج شهريه متغير : پذيرفته شدگان نوبت دوم ملزمند در زمان مراجعه به آموزش دانشكده جهت انتخاب واحد ( 3 و 4 مهر ) بر اساس تعداد و نوع واحدها مبلغ مورد نظر را به حساب مذكور پرداخت نمايند و فيش مربوطه را تحويل دهند .

خواهشمند است مدارك فوق الذكر را در پوشه اي كه نام و نام خانوادگي و همچنين شماره دانشجويي روي آن نوشته شده به اداره آموزش دانشكده تحويل دهيد .

توصيه مي شود پذيرفته شدگان عزيز يك نسخه كپي از كليه مدارك تحويلي به آموزش دانشكده را نزد خود نگهدارند .

 

 

در خاتمه اعلام ميدارد كه واحد اطلاعات و پاسخگويي اين دانشگاه در ايام ثبت نام ( 27/6/89 الي 31/6/89 ):

 

1- در خصوص سامانه كامپيوتري ، اسكن مدارك و مسائل فني مربوط به آن شماره تلفن هاي 19 3330010 0611  داخلي 2071 ، 2072 ، 2073 ) از ساعت 8 صبح الي 14

2-در خصوص مدارك ثبت نامي و آئين نامه ها ومقررات آموزشيً شماره تلفنهاي 3338046 و 3333574 بطور مستقيم از ساعت 30/14 الي 30/16

3-درخصوص خوابگاه برادران شماره تلفن 3366184 و خوابگاه خواهران شماره تلفن 3362587 (ساعت 8 صبح الي 14 )

آماده پاسخگويي به سئوالات مي باشد .

 

 

 

 

 

                                                                            اداره كل امور آموزشي دانشگاه


تاریخ آخرین بروزرسانی شنبه 23 تیر 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8