شنبه, 1 ارديبهشت 1397
ارتباط با دانشگاه

آدرس : اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهيد چمران اهواز

شمارههای تماس با دانشگاه :33330011 الی 33330019

نمابر: 2044 3333

پست الكترونيك : Oisc@scu.ac.ir

تلفن تماس مديريت فناوري اطلاعات:33330072دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8