سه‌شنبه, 26 تير 1397
اطلاعيه

بسمه تعالی

           مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 88                      

 اخذ فرمهای ثبت نام و تکمیل آنها  قبل از ورود به سالن ثبت نام( کتابخانه مرکزی )

 

 ورود به سالن ثبت نام

 باجه شماره1      بخش رایانه   ( اخذ شماره دانشجویی)

 باجه شماره2      امور مشمولین(برادران )

 باجه شماره3      اداره  پست  (صدور تائیدیه تحصیلی )

 باجه شماره4      تحويل كارت ورود به جلسه آزمون

 باجه شماره 5     بررسی اولیه مدارک

 باجه شماره 6     تشکیل پرونده

 باجه شماره 7     صدور معرفی نامه  (معرفی دانشجو به دانشکده )

 باجه شماره8      بررسی نهایی مدارک و دبیرخانه

 باجه شماره9     امور دانشجویان دانشکده شوشتر

 باجه شماره10   امور فرهنگی – مشاوره - بهداشت

 باجه شماره11   امور دانشجویی - خوابگاه- تغذیه

 باجه شماره 12  دانشجویان شاهد و ایثارگر

 باجه شماره 13  امور شبانه  ( دانشجويان نوبت دوم )

 باجه شماره14     استعدادهای درخشان   

 

 خروج از سالن ثبت نام و مراجعه به دانشکده مربوطه جهت تحویل معرفی نامه و انتخاب واحد( و واریز کردن شهریه ثابت و متغیر برای دانشجویان نوبت دوم-شبانه)

 

 شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم(شبانه) ورودی سال 88 بشرح ذیل اعلام می گردد:

  

علوم انسانی                                                            600000  (ششصد هزار) ریال 

 دامپزشکی                                                             800000 (هشتصد هزار)ریال

علوم پایه-فنی مهندسی-کشاورزی-منابع طبیعی و هنر          1000000 (یک میلیون) ریال

 

هزینه خدمات ورزشی –فرهنگی                                 150000(یکصد و پنجاه هزار)ریال

 

شماره حساب دوره های شبانه     بانک ملی سیبا        2177272208008

 

 

 

 

                                                                   

 

اداره خدمات آموزشی دانشگاه

تاریخ آخرین بروزرسانی شنبه 23 تیر 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8