سه‌شنبه, 26 تير 1397
امتحانات باقي مانده نيمسال دوم

                                                 بسمه تعالي       
به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان گرامي مي رساند بر اساس مصوبه مورخه
20/4/88شوراي دانشگاه معدود امتحانات باقي مانده نيمسال دوم 87-88از تاريخ 1/7/88لغايت
 4/7/88برگزار خواهد شد. دانشجويان عزيز مي توانند جهت اطلاع از برنامه زمان بندي امتحان
با شماره تلفن هاي ذيل تماس حاصل نمايند.
دانشكده كشاورزي   3360016
 دانشكده علوم  3360018
 دانشكده مهندسي  3337010
 دانشكده علوم تربيتي  3360609
 دانشكده اقتصاد  3331216
 دانشكده الهيات  3330029
دانشكده الهيات و علوم انساني 3332045
دانشكده مهندسی علوم آب 3364055
دانشكده علوم رياضي 3331041
دانشكده تربيت بدني 3336316
دانشكده دامپزشكي 3330073


تاریخ آخرین بروزرسانی شنبه 23 تیر 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8