سه‌شنبه, 26 تير 1397
فراخوان

فراخوان

با توجه به نامگذاري سال 1388 از سوي مقام معظم رهبري بنام ”سال اصلاح الگوي مصرف“ و تشكيل كارگروه اصلاح الگوي مصرف در دانشگاه ، بدينوسيله از كليه اعضاء محترم هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان دعوت مي‌شود تا راهكارهاي خود را در قالب طرح‌هاي پيشنهادي به منظور طرح در كار گروه مذكور حداكثر تا پايان خرداد ‌ماه سال جاري و نهايتاً اجرا به روابط عمومي دانشگاه ارسال نمايند.

شايان ذكر است به بهترين طرح‌هاي پيشنهادي كه جنبة اجرايي پيدا كنند هداياي نفيسي اهدا خواهد شد

روابط عمومي دانشگاه شهيد چمران اهواز               


تاریخ آخرین بروزرسانی شنبه 23 تیر 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8