جمعه, 29 تير 1397
يازدهمين سمپوزيوم فولاد

يازدهمين سمپوزيوم فولاد دانشگاه شهيد چمران

يازدهمين همايش محققان،استادان،مديران و كارشناسان صنعت فولاد كشوردر تاريخ 13 و 14 اسفند 1387تحت عنوان سمپوزيوم فولاد 87 توسط انجمن آهن و فولاد ايران و با مشاركت گروه ملي  صنعتي فولاد ايران در اهواز دانشگاه شهيد چمران برگزار مي شود.

بدين وسيله از كليه محققان و متخصصان دانشگاهي وصنعتي اين صنعت دعوت مي گردد ضمن مشاركت فعال آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و تجربيات علمي و فني خود را در اين سمپوزيوم ارائه نمايند.

هدف از سمپوزيوم هاي فولاد كه سالانه توسط انجمن فولاد آهن وفولاد ايران و با همكاري شركت توليد كننده فولاد و يا دانشگاههاي كشور برگزار مي گردد.ايجاد زمينه مساعد براي برقراري ارتباط ميان كليه محققان و دست اندركاران صنعت فولاد و ارائه و انتشار آخرين دستاوردهاي پژوهشي در زمينه فولاد مي باشد.زمينه اصلي مقالاتي كه در سمپوزيوم فولاد 87 اراائه مي گردد توازن توليد و گسترش صادرات در صنعت فولاد مي باشد

لازم به ذكر است نمايشگاه مربوطه نيز از 13/12/1387تا15/12/1387در دانشگاه برپا خواهد شد

آخرين مهلت ارسال  اصل مقالات در تاريخ 15/9/1387به آدرس دبيرخانه انجمن آهن وفولاد ايران واقع در اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان دفتر انجمن آهن و فولاد ايران كد پستي 83111-84156ميباشد

براي اطلاعات بيشتر به آدرس الكترونيكي www.issiran.com 

و يا پست الكترونيكي دبيرخانه انجمن  info@issiran.com

 ويا با دبير علمي سمپوزيوم k_ranjbar@scu.ac.ir

تماس حاصل فرماييد

 


تاریخ آخرین بروزرسانی شنبه 23 تیر 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8